Enthousiaste tweede bijeenkomst VoorburgWest VerduurSamen

De energietransitie komt eraan en daar zal iedereen de komende jaren steeds meer van gaan merken. Veel zaken zullen vanuit de overheid geregeld en aangepakt (moeten) worden. Er zijn echter ook veel zaken die inwoners zelf kunnen of moeten oppakken. Het is goed om daar proactief mee om te gaan. Op 4 maart jongstleden kwamen bewoners uit onze wijk voor de tweede maal bijeen om hier meer over te horen en er met elkaar over te spreken. De opkomst van circa veertig geïnteresseerden is een mooie indicatie dat het onderwerp buurtbewoners bezighoudt. Omdat veel zaken echt samen zullen moeten worden opgepakt, is interactie en uitwisseling over ieders wensen en ideeën belangrijk. Een deel van het succes van de avond was dan ook gelegen in de geanimeerde gesprekken tijdens en na de presentaties.

Voor de bijeenkomst waren een aantal sprekers uitgenodigd die op dit gebied kennis en ervaring hebben opgedaan. 

Initiatiefnemers vlnr: Roy Smid, Guus Goris, Michiel Steffelaar en Hank Ort

Het is niet nodig het wiel opnieuw uit te vinden!

In de afgelopen tijd hebben we ons georiënteerd op wat er al gebeurt in de wereld van de energietransitie en in het algemeen het bevorderen van duurzaamheid. Guus Goris gaf een goed beeld van wat er op diverse niveaus (landelijk, regionaal, lokaal) speelt. Een van zijn belangrijke conclusies was dat het niet nodig is het wiel opnieuw uit te vinden. Veel kunnen bewoners zelf al doen, maar voor structurele zaken is het goed samenwerking te zoeken met overheid (de gemeente) en bedrijven. Dit vergt een nieuw speelveld, met nieuwe regels. Hiervan hebben we een aantal goede praktijkvoorbeelden gezien. Gemeenten moeten volgens het Klimaatakkoord in 2021 plannen gereed hebben en volgens het Klimaatakkoord moet 50% van de toekomstige energieopwekking in lokaal eigendom zijn. Ook in onze gemeente is het college uit op meer burgerparticipatie (Collegeakkoord). De eerste indicaties zijn dan ook dat VoorburgWest VerduurSamen welkom is om daar een rol in spelen.

Presentatie Guus Goris

VoorburgWest VerduurSamen

Naar aanleiding van de eerste bijeenkomst in januari 2019, is onder inwoners van Voorburg West een korte enquête gehouden. Daarin werden onder meer vragen gesteld over waar mensen zoal behoefte aan hebben en mee aan de slag willen. Roy Smid heeft de uitkomsten daarvan kort gepresenteerd. Een van de vragen betrof het bedenken van een naam voor het initiatief. Roy onthulde dat gekozen is voor de naam met duidelijk de meeste stemmen: ‘VoorburgWest VerduurSamen’. Verder viel op dat de circa vijftig respondenten breed geïnteresseerd zijn in duurzaamheidsinitiatieven en ook bereid zijn hieraan mee te werken. De enquête is nog actief, invullen is dus nog steeds mogelijk.

Presentatie Roy Smid

Het is net een Hollywood-film: aan het eind vinden ze elkaar!

Charlotte van Slagmaat en Gerald van Es zijn al jaren met energietransitie bezig in het Regentessekwartier in Den Haag. Onder de naam ‘de Groene Regentes’ hebben zij al vele projecten en initiatieven mede opgezet. Zij vertelden over hun ervaringen, do’s en dont’s, aanbevelingen, valkuilen, etc. Deze enthousiaste presentatie gaf de aanwezigen een mooi beeld van wat er mogelijk is als buurtbewoners de handen ineenslaan. Soms lijkt het lang te duren om iets voor elkaar te krijgen, maar doorzetten loont. Hun belangrijkste advies was dan ook: ‘gewoon doen!’

Presentatie Charlotte van Slagmaat en Gerald van Es > Volgt nog

Gastsprekers vlnr: Gerald van Es, Charlotte van Slagmaat en Tom Egeydi.

No-regret maatregelen

Energietransitie lijkt voor sommigen misschien nog een beetje ‘ver van mijn bed’. Er zijn echter al veel dingen waar ieder die dat wil direct of op korte termijn mee aan de slag kan. Tom heeft op het gebied van energietransitie jarenlange ervaring; zowel op grootschalige projecten als op kleine ‘huisgebonden’ aanpak. Zijn presentatie leidde tot veel interactie met de aanwezigen. Het is duidelijk dat er veel behoefte is aan praktische adviezen. Tom gaf onder meer een zeer bruikbaar overzicht van zogenaamde ‘no regret’-maatregelen: zaken die altijd voordeel opleveren en die iedereen, afhankelijk van motivatie en budget, kan nemen zonder daar spijt van te krijgen. Het ziet ernaar uit dat we Tom zeker nog eens moeten uitnodigen voor een ‘terugkomdag’.

Presentatie Tom Egeydi

Bekijk hieronder het videoverslag van de bijeenkomst gemaakt door Midvliet TV

Categories: Bijeenkomsten

0 Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *