Waarom dit initiatief?

Binnen onze gemeente op een duurzame manier in onze eigen energiebehoefte voorzien. Op een manier die goed is voor het milieu en de lokale economie en die ook nog bijdraagt aan een duurzame, inclusieve en rechtvaardige samenleving. Dat is waar Energy Common Leidschendam-Voorburg (EC-LV) voor staat.

Het kán!

Dat klinkt misschien ‘te mooi om waar te zijn’. Er zal ook veel voor nodig zijn om deze omslag te bereiken. We zullen moeten veranderen, aanpassen, innoveren en investeren. Dat zal niet altijd makkelijk zijn, maar het kan! Er zijn namelijk al veel voorbeelden waar dit gebeurt. Daar kunnen we van leren. En er zijn doorlopend nieuwe inzichten en innovaties die we kunnen toepassen. Dat zijn soms grote dingen die gezamenlijk aangepakt zullen moeten worden en een gedegen voorbereiding vergen. Maar er zijn ook veel kleine zaken die iedereen zelf vandaag al kan doen. EC-LV wil zowel de ‘grote’ als de ‘kleine’ stappen stimuleren en aan elkaar verbinden. Zo willen we zichtbaar maken dat elke stap belangrijk en noodzakelijk is om ons doel te bereiken.

Samenwerking

Uiteraard is samenwerking cruciaal. EC-LV werkt onder meer samen met de gemeente  Leidschendam-Voorburg, het Energy Commons Institute en coöperatie HOOM. En, uiteraard, werkt EC-LV ook samen met inwoners! Dat doen we onder meer door het opleiden van ‘energiecoaches’ die weer anderen gaan informeren en adviseren. Hierover is elders op de website meer informatie te vinden.

In ontwikkeling!

Wat verder nog belangrijk is: EC-LV is zelf volop in ontwikkeling! We zijn in januari 2019 gestart met een eerste bijeenkomst in Voorburg West. Onder de naam VoorburgWest VerduurSamen hebben we het afgelopen jaar een aantal bijeenkomsten en de eerste duurzame huizenroute georganiseerd. En inmiddels zijn we zover dat binnenkort een coöperatie wordt opgericht. Dat biedt een solide basis om onze activiteiten verder uit te bouwen. Nieuwe ontwikkelingen zullen we communiceren middels de nieuwsbrief en deze website.